Simulim: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017 (D1, D)

Një ndër kushtet që duhet të plotësojë një grup i formuar më parë, në transportet e rastit me autobus, është që të ketë një numër personash jo më pak se 50 % e kapacitetit të mjetit, pa drejtuesin

 

Autobusi që shërben për transportin e udhëtarëve, në linja ndërkombëtare, veç të tjerash, duhet të ketë kondicioner dhe qendër zëri

 

Autobusi që shërben për transportin e udhëtarëve mjafton të ketë sedilje komode

 

Autobusi që shërben për transportin e udhëtarëve nuk ka vende për të vënë bagazhe të lehta në ambientet e brendshme

 

Shërbimi i rregullt i transportit me autobus që plotëson nevojat e lëvizjes së popullsisë, midis qendrave të banuara të të njëjtës bashki është transport ndërqytetës

 

Dyshemeja, tavani dhe paretet anësore të autobusit duhet të jenë të veshura, në gjendje teknike për të siguruar hermeticitetin e nevojshëm nga faktorët e jashtëm

 

Kontrolli teknik, për autobusët që kryejnë transporte për llogari të vet, kryhet një herë në gjashtë muaj

 

Sediljet e autobusit duhet të jenë të komandueshme, funksionale dhe me sistem mbrojtje elektrike

 

Mjet i vlefshëm për transportin shkollor është automjeti që plotëson edhe kushtet dhe rregullat e përcaktuara në rregulloren për transportin e nxënësve dhe studentëve e miratuar me VKM

 

Kontrolli teknik, për autobusët e shërbimit urban, kryhet çdo tre muaj