Kategoria A1, A2, B1, B

motorcycle car

 • Lloji i testit teorik: Kategoria Bazë - Versioni 2019
 • Koha: 40 minuta
 • Pyetje në total: 40
 • Gabime të lejuara: 4

Kategoria C1, C

motorcycle car

 • Lloji i testit teorik: Kategoria Mallra - Versioni 2018
 • Koha: 40 minuta
 • Pyetje në total: 40
 • Gabime të lejuara: 4

Kategoria D1, D

motorcycle car

 • Lloji i testit teorik: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017
 • Koha: 10 minuta
 • Pyetje në total: 10
 • Gabime të lejuara: 1