Rreth aplikacionit

Aplikacioni i vjen në ndihmë të gjithë kursantëve që po përgatiten për tu pajisur me leje drejtimi. Të gjithë pyetësorët dhe simulimet e testimit janë të bazuar në materialet e publikuara në faqen zyrtare të DPSHTRR,

Pyetjet me përgjigje dhe të drejtën e autorësisë e ka ekskluzivisht Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR).