Rreth aplikacionit

Aplikacioni i vjen në ndihmë të gjithë kursantëve që po përgatiten për tu pajisur me leje drejtimi. Të gjithë pyetësorët dhe simulimet e testimit janë të bazuar në materialet e publikuara në faqen zyrtare të DPSHTRR.