Simulim: Kategoria A1, A2, B1, B (A1, A2, B1, B)
Autoshkolla Shpata

Sinjali në figurë kërkon uljen e shpejtësisë vetëm para kthesës së parë.

 

Sinjali në figurë paralajmëron se karrexhata do të bëhet me dy sense lëvizjeje, nga një sens lëvizjeje që ishte më parë.

 

Sinjali në figurë mund të mos respektohet, në rast se po transportojmë të aksidentuar ose të sëmurë rëndë.

 

Sinjali në figurë tregon një zonë ku ndalohet qarkullimi për mjetet e invalidëve.

 

Sinjali në figurë të detyron të lëvizësh vetëm djathtas.

 

Sinjali në figurë tregon fundin e një detyrimi.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim, në të cilin është në fuqi rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

 

Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzim të një rrugë kryesore me një rrugë dytësore, nga e djathta.

 

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes.

 

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin në pjesën ngjitëse të kurrizit.

 

Semafori në figurë tregon vendet e hyrjes për këmbësorët në zonat portuale.

 

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon mjetet prapa tij që të futen në kryqëzim.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë, duke pasur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që po drejton.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të kryqëzimeve.

 

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

 

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti G mund të kthehet majtas pa pritur kalimin e mjetit D.

 

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve të rrugëve interurbane ndalohet qëndrimi i mjeteve.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D lëviz i pari, pasi ka krahun e majtë të lire.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: H, B, D.

 

Ndalohet parakalimi në orët e vona të natës.

 

Drejtuesi i mjetit që parakalohet, në rrugë me një korsi për çdo sens, duhet të spostojë mjetin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

 

Në autostrada lejohet të qarkullojnë motorët me cilindratë mbi 150 cm³.

 

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë, të paktën 1 metër larg nga kufiri i djathtë anësor i saj.

 

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

 

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të detyrueshme për t’u përdorur nëse në autoveturë transportohen fëmijë.

 

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

 

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij vëndi.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e mjetit.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor.

 

Karrexhata është pjesa e rrugës, e përcaktuar për parakalimet e mjeteve.

 

Sinjali në figurë tregon që në afërsi është një ofiçinë për riparimin e mjeteve.

 

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që po vijnë nga sensi i kundërt i lëvizjes.

 

Paneli plotësues në figurë tregon mundësinë e krijimit të akullit mbi xhamin e përparmë.

 

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ç'aktivizojmë frenin e dorës, në momentin që mjeti fillon lëvizjen.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me dritë jeshile në kroskot, kur janë të ndezura dritat e pozicionit.

 

Lejohet përdorimi i aparateve radiotelefonike gjatë drejtimit të mjetit në shërbimin "taksi" edhe kur kërkohet përdorimi i duarve.

 

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet atëherë kur ndërhyn kompania siguruese duke paguar në mënyrë të përshtatshme dëmin.

 

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të përdoret sistemi i sinjalizimit zanor vetëm kur është e domosdoshme.

 

Një frenim jo i mirë ose i çekuilibruar mund të shkaktohet nga niveli i ulët i vajit lubrifikues në depozitën e vajit të motorit (nënkarter).